Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-410-79/2018 Zakup i dostawa Spektrometru fluorescencji rentgenowskiej EDXRF z detektorem SDD dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP Katowice

przetarg nieograniczony

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 16.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Cecylia Kostka
Osoba udostępniająca informację:
Cecylia Kostka Zespół Zamówień Publicznych
do góry