Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziś jest: Czwartek, 27 sierpnia 2015, serwis aktualizowany: 27.08.2015 o godzinie: 13:36

Menu przedmiotowe

 WITAMY NA STRONIE PODMIOTOWEJ
ŚLĄSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI
W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Komenda Wojewódzka Policji
w Katowicach
40-038 Katowice
ul. Lompy 19

Serwis internetowy KWP:
www.slaska.policja.gov.pl

tel. centrali KWP (32) 2002222 w dni robocze od 7:00 - 17:00
tel. Oficera Dyżurnego KWP: (32) 2001444
fax: (32) 2001126, (32) 2001626

Infolinia "Telefon 10 minut": 0-800-163-090

Informujemy, że jesteście Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej KWP w Katowicach. Jest to urzędowy publikator teleinformatyczny składający się z systemu stron w sieci informatycznej, na których zostają udostępnione informacje publiczne. Uwagi i sugestie związane z Biuletynem Informacji Publicznej KWP w Katowicach prosimy kierować do redakcji BIP. 

 


    Niesłyszący i niedosłyszący  petenci  Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, kontaktując się z pracownikiem Recepcji, na adres e-mail: kancelaria-kwp@ka.policja.gov.pl, na numer fax: 32 200 1601 (podając sposób przekazania informacji zwrotnej) lub telefonicznie: 32 200 1650. 

 
do góry