Służba w Policji - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Służba w Policji

Informacja

Strona w trakcie przygotowywania. Przepraszamy i zapraszamy w późniejszym czasie.

Czekaj... trwa przekierowanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W KOMENDACH MIEJSKICH/POWIATOWYCH POLICJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH ORAZ W ODDZIALE PREWENCJI POLICJI W KATOWICACH I SAMODZIELNYCH PODODDZIAŁACH PREWENCJI POLICJI W BIELSKU-BIAŁEJ I CZĘSTOCHOWIE W 2017 ROKU

 


 

Terminy i limity przyjęć kandydatów do służby w Policji w 2017 roku zostały przez Komendanta Głównego Policji określone dla województwa śląskiego następująco:

 

22 lutego  - 93 osoby;

23 maja - 95 osób;

3 lipca - 0;

22 sierpnia - 95 osób;

2 listopada - 35 osób;

28 grudnia - 200 osób.

 

Na podstawie przeprowadzanej w 2017 r. cyklicznej analizy fluktuacji kadr w Policji Komendant Główny Policji może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów i limitów przyjęć do służby w Policji

Kandydaci, którzy ze względu na małą liczbę punktów nie zostaną przyjęci do służby, mogą  przenieść postępowanie kwalifikacyjne do innej komendy wojewódzkiej Policji, celem podjęcia służby w podległej jednostce

 


 

Kontakt - Wydział Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach - w dni robocze w godzinach 8.00 - 15.00:

32 200 17 91

32 200 17 22

32 200 17 36

32 200 17 21

32 200 17 38

32 200 17 02

32 200 17 63 - wyłącznie wyznaczanie terminu badania multiselect - w poniedziałek od godziny 10.00

32 200 17 96 - wyłącznie wyznaczanie terminu badania multiselect - w poniedziałek od godziny 10.00

Fax: 32 200 15 41

e-mail: doboru-szkolenia@ka.policja.gov.pl

 


 

Podstawy prawne regulujące dobór do służby w Policji

 


 

DOKUMENTY

           Dokumenty można składać we wszystkich komendach miejskich i powiatowych Policji na terenie woj. śląskiego.

       Przed złożeniem dokumentów dokładnie proszę zapoznać się z ogłoszeniem o doborze, zamieszczonym na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Przygotuj niżej wymienione dokumenty i ułóż je w następującej kolejności:

  • podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach;

  • wypełniony kwestionariusz osobowy (tylko część A i B). Należy wypełnić dokładnie każdy punkt, zgodnie z instrukcją podaną w kwestionariuszu. Druk kwestionariusza znajduje się w każdej komendzie oraz na policyjnych stronach internetowych,

  • kserokopie dokumentów (nie odpisy) potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie, (oryginały wymagane są do wglądu przez pracownika kadr).

            Do wglądu należy mieć ze sobą dowód osobisty, a osoby podlegające kwalifikacji wojskowej dodatkowo książeczkę wojskową.

              W momencie złożenia dokumentów rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne.

              Na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego należy legitymować się dowodem osobistym - brak tego dokumentu nie pozwoli na dalszy udział w procedurze.

 

Dokumenty do pobrania

 


 

Termin przyjęcia kandydatów do służby w Policji - 22 sierpnia 2017 r.,

ilość miejsc 95.

 

Ewentualną zmianę numeru telefonu proszę zgłaszać do Wydziału Doboru i Szkolenia KWP

w Katowicach.

 


 

Informacja o wyniku zakończonego postępowania kwalifikacyjnego jest umieszczona w załączniku do strony

 

Pliki do pobrania

do góry