Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Służba w Policji


 

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W KOMENDACH MIEJSKICH/POWIATOWYCH POLICJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH ORAZ W ODDZIALE PREWENCJI POLICJI W KATOWICACH I SAMODZIELNYCH PODODDZIAŁACH PREWENCJI POLICJI W BIELSKU-BIAŁEJ I CZĘSTOCHOWIE W 2015 ROKU

 


 

Badanie psychologiczne Multiselect odbywa się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach

w Zespole Psychologów – Katowice ul. Lompy 19.

Należy udać się do recepcji, zgłosić swoje przybycie i pobrać przepustkę.

Proszę posiadać przy sobie dowód osobisty.

Miejsce przeprowadzanych badań psychologicznych Multiselect może ulec zmianie.

 

 


 

Komendant Główny Policji zmienił termin przyjęcia kandydatów do służby w Policji z dnia 2 lipca

br. na dzień 1 lipca br., zwiększając jednocześnie do 80 limit osób.

 

Terminy i limity przyjęć kandydatów do służby w Policji w 2015 roku zostały przez Komendanta Głównego Policji określone dla województwa śląskiego następująco:

2 kwietnia - 40 osób,

1 lipca - 80 osób,

5 października - 112 osób,

2 grudnia - 78 osób,

30 grudnia - 135 osób.

Na podstawie przeprowadzanej w 2015 r. cyklicznej analizy fluktuacji kadr w Policji Komendant Główny Policji może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

 


 

Kontakt - Sekcja ds. Doboru KWP w Katowicach - w dni robocze w godzinach 8.00 - 15.00:

32 200 17 91

32 200 17 22

32 200 17 36

32 200 17 21

32 200 17 38

32 200 17 02

32 200 17 65 

32 200 17 63 - wyłącznie wyznaczanie terminu badania multiselect - w poniedziałek od godziny 10.00

32 200 17 96 - wyłącznie wyznaczanie terminu badania multiselect - w poniedziałek od godziny 10.00

Fax:

32 200 17 05

32 200 17 83

 


 

Termin przyjęcia kandydatów do służby w Policji - 2 kwietnia 2015 r., limit 40 osób.

 

Załączniki do strony

do góry