Służba w Policji - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Służba w Policji


Dla tych, którzy chcą
robić w życiu coś
pożytecznego, czuć
wyjątkowość swojej
profesji i mieć stałość
zatrudnienia:

Praca w Policji


OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W KOMENDACH MIEJSKICH/POWIATOWYCH POLICJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH ORAZ W ODDZIALE PREWENCJI POLICJI W KATOWICACH I SAMODZIELNYCH PODODDZIAŁACH PREWENCJI POLICJI W BIELSKU-BIAŁEJ I CZĘSTOCHOWIE W 2017 ROKU


 

Terminy i limity przyjęć kandydatów do służby w Policji w 2017 roku zostały przez Komendanta Głównego Policji określone dla województwa śląskiego następująco:

 

22 lutego  - 93 osoby;

23 maja - 95 osób;

3 lipca - 0;

22 sierpnia - 95 osób;

2 listopada - 35 osób;

28 grudnia - 200 osób.

 

Na podstawie przeprowadzanej w 2017 r. cyklicznej analizy fluktuacji kadr w Policji Komendant Główny Policji może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

 


 

Kontakt - Wydział Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach - w dni robocze w godzinach 8.00 - 15.00:

32 200 17 91

32 200 17 22

32 200 17 36

32 200 17 21

32 200 17 38

32 200 17 02

32 200 17 63 - wyłącznie wyznaczanie terminu badania multiselect - w poniedziałek od godziny 10.00

32 200 17 96 - wyłącznie wyznaczanie terminu badania multiselect - w poniedziałek od godziny 10.00

Fax:

32 200 15 41

 


 

Termin przyjęcia kandydatów do służby w Policji - 22 sierpnia 2017 r.,

ilość miejsc 95.

 

Ewentualną zmianę numeru telefonu proszę zgłaszać do Wydziału Doboru i Szkolenia KWP

 

w Katowicach.

 


 

Informacja o wyniku zakończonego postępowania kwalifikacyjnego jest umieszczona w załączniku do strony.

Załączniki do strony

do góry