Środa, 20 sierpnia 2014, data aktualizacji serwisu: 20.08.2014
BIP - KWP w Katowicach
Menu przedmiotowe
Rejestr zmian
Redakcja Serwisu
bip.gov.pl
Serwis odwiedziło:
8.051.676 osób

Służba w Policji

 

Kontakt KWP Katowice Sekcja ds. Doboru - w dni robocze w godzinach 8.00 - 15.00:

32 200 17 91

32 200 17 22

32 200 17 36

32 200 17 21

32 200 17 38

32 200 17 02

32 200 17 65 

32 200 17 63 - wyłącznie wyznaczanie terminu badania multiselect - w poniedziałek od godziny 10.00

32 200 17 96 - wyłącznie wyznaczanie terminu badania multiselect - w poniedziałek od godziny 10.00

Fax:

32 200 17 05

32 200 17 83


 

Śląski Komendant Wojewódzki Policji podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu możliwości przyjmowania dokumentów od kandydatów do pełnienia służby w Policji w terminie od 1 lipca 2014 roku do 31 sierpnia 2014 roku.

 


Komendant Główny Policji dokonał modyfikacji terminów i limitów przyjęc do slużby w Poliji na rok 2014, które przedstawiają się następująco:

 

2  lipca - 330 osób

4 listopada - 1100 osób

30 grudnia - 1100 osób

 

Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji, przeprowadzanej w 2014 roku, może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów
i limitów przyjęć do służby w Policji.

 


Terminy i limity przyjęć kandydatów do służby w Policji w 2014 roku zostały przez Komendanta Głównego Policji określone dla województwa śląskiego następująco:

28 stycznia - 50 osób,

2 kwietnia - 130 osób,

2 lipca - 20 osób,

4 listopada - nie określono,

30 grudnia - nie określono.

Poziom limitów przyjęć do służby w Policji w terminach 4 listopada oraz 30 grudnia 2014 roku zostanie określony dla garnizonu śląskiego przez Komendanta Głównego Policji.


 

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W KOMENDACH MIEJSKICH/POWIATOWYCH POLICJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH ORAZ W ODDZIALE PREWENCJI POLICJI W KATOWICACH I SAMODZIELNYCH PODODDZIAŁACH PREWENCJI POLICJI W BIELSKU-BIAŁEJ I CZĘSTOCHOWIE W 2014 ROKU

 


Z uwagi na fakt wejścia w życie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH  z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, które w istotny sposób wpływa na proces doboru  postępowań toczących się - kandydaci są proszeni o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami.


TERMIN PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY W POLICJI - 2 LIPCA 2014 r.

 

Poniższa lista rankingowa dotyczy wyłącznie osób, które złożyły dokumenty po 20.04.2012 r. Lista rankingowa z osobami, które złożyły dokumenty przed ww. datą zostanie umieszczona na stronie KGP. W dniu podpisania list rankingowych przez Śląskiego Komendanta Policji minimalna liczba punktów gwarantująca przyjęcie do służby w Policji wynosiła 190.

 

Załączniki

WYBIERZ SZEROKOŚĆ STRONY :
WAI
POCKET PC