Katalog zamówień publicznych

ZP-2380- 440-222/2008 Remont pomieszczeń dla osób zatrzymanych Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu mieszczących się w III Komisariacie Policji w Bytomiu ul. Rostka 14

Załacznik nr 4 do Siwz-Projekt budowlany

Metryczka

Data publikacji : 14.10.2008
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Szczęśniak
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Korzec Zespół Zamówień Publicznych
do góry