Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-6-1/2021 Dostawa wraz z wniesieniem i montażem mebli drewnianych, mebli metalowych oraz siedzisk dla KMP w Sosnowcu w ramach pierwszego wyposażenia

Przetarg nieograniczony prowadzony pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/243279/dostawa-wraz-z-wniesieniem-i-montazem-mebli-drewnianych-mebli-metalowych-oraz-siedzisk-dla-kmp-w-sosnowcu-w-ramach-pierwszego-wyposazenia

Metryczka

Data publikacji : 10.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Nowakowska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Nowakowska Zespół Zamówień Publicznych
do góry