Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-440/2020 Zakup i dostawa defibrylatorów wraz z szafkami metalowymi na AED z dźwiękowym alarmem otwarcia i z zestawem tablic informacyjnych AED z przeznaczeniem dla Komend Miejskich / Powiatowych Policji garnizonu śląskiego realizowane z funduszu prewencyjnego PZU.

Przetarg nieograniczony prowadzony pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl

Metryczka

Data publikacji : 30.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Wolska-Szkliniarz
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Wolska-Szkliniarz Zespół Zamówień Publicznych
do góry