Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-393-12/2020 „Zakup wraz z dostawą i wniesieniem środków czystości dla KWP w Katowicach oraz jednostek garnizonu śląskiego Policji”

Przetarg nieograniczony prowadzony pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl

Metryczka

Data publikacji : 23.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Drozdek Zespół Zamówień Publicznych
do góry