Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-407-57/2020 Modernizację budynków A i C KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19 - Etap I – Przystosowanie do przepisów przeciwpożarowych; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Przetarg nieograniczony prowadzony pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl, https://slaska-policja.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/220851/modernizacja-budynkow-a-i-c-kwp-w-katowicach-przy-ul-lompy-19-etap-i-przystosowanie-do-przepisow-przeciwpozarowych-opracowanie-dokumentacji-projektowo-kosztorysowej

  

Metryczka

Data publikacji : 23.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Broniszewska
Osoba udostępniająca informację:
Beata Broniszewska Zespół Zamówień Publicznych
do góry