Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-324/2020 Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej wielobranżowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej pozwolenia na wykonanie robót („pozwolenia na budowę”) i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn: ” Przebudowa kompleksu Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie”

Przetarg nieograniczony prowadzony pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl

Metryczka

Data publikacji : 15.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Ziółkowska
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Ziółkowska Zespół Zamówień Publicznych
do góry