Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-314/2020 Zakup i dostawa 47 zestawów sprzętu do prac na wysokości w ramach projektu „Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E na terenie obiektów IK” dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Przetarg nieograniczony prowadzony pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, numer projektu PL/2020/PR/0085

Metryczka

Data publikacji : 21.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Wolska-Szkliniarz
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Wolska-Szkliniarz Zespół Zamówień Publicznych
do góry