Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-312-48/2020 Naprawa dachów wraz z usunięciem skutków zawilgoceń na obiektach jednostek garnizonu śląskiego- KP Ustroń, KP Wisła

Przetarg nieograniczony prowadzony pod adresem : https://slaska-policja.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/203686/naprawa-dachow-wraz-z-usunieciem-skutkow-zawilgocen-na-obiektach-jednostek-garnizonu-slaskiego-kp-ustron-kp-wisla

Metryczka

Data publikacji : 04.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Nowakowska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Nowakowska Zespół Zamówień Publicznych
do góry