Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-165-7/2020 Świadczenie kompleksowych usług napraw powypadkowych pojazdów służbowych o DMC do 3,5t użytkowanych przez KWP w Katowicach oraz jednostki terenowe i komórki organizacyjne podległe KWP w Katowicach

Przetarg nieograniczony prowadzony pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/190344/swiadczenie-kompleksowych-uslug-napraw-powypadkowych-pojazdow-sluzbowych-o-dmc-do-3-5t-uzytkowanych-przez-kwp-w-katowicach-oraz-jednostki-terenowe-i-komorki-organizacyjne-podlegle-kwp-w-katowicach-1

  

Metryczka

Data publikacji : 24.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Broniszewska
Osoba udostępniająca informację:
Beata Broniszewska Zespół Zamówień Publicznych
do góry