Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-98/2020 "Wykonanie modernizacji części pomieszczeń oraz infrastruktury będącej w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach na potrzeby realizacji przez Wojewodę Śląskiego zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych”

Przetarg nieograniczony prowadzony pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/183326/wykonanie-modernizacji-czesci-pomieszczen-oraz-infrastruktury-bedacej-w-dyspozycji-komendanta-wojewodzkiego-policji-w-katowicach-na-potrzeby-realizacji-przez-wojewode-slaskiego-zadan-z-zakresu-zarzadzania-kryzysowego-i-przygotowan-obronnych

Metryczka

Data publikacji : 14.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Ziółkowska
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Ziółkowska Zespół Zamówień Publicznych
do góry