Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-40-19/2020 Odbiór odpadów komunalnych z obiektów administrowanych przez KWP Katowice oraz jednostki miejskie i powiatowe garnizonu śląskiego

Przetarg nieograniczony prowadzony pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/176634/odbior-odpadow-komunalnych-z-obiektow-administrowanych-przez-kwp-katowice-oraz-jednostki-miejskie-i-powiatowe-garnizonu-slaskiego

Metryczka

Data publikacji : 02.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Wolska - Szkliniarz
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Ziółkowska Zespół Zamówień Publicznych
do góry