Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-338-26 Zapobieżenie zanieczyszczeniu ziemi substancjami ropopochodnymi poprzez demontaż, rozbiórkę i utylizację nieczynnej instalacji i obiektów stacji paliw płynnych dla Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu przy ul. Powstańców Warszawskich 74 .

Zadanie współfinansowane z WFOŚiGW

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 24.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Ziółkowska
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Ziółkowska Zespół Zamówień Publicznych
do góry