Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-262-2019 Zakup wraz z dostawą, wniesieniem (montażem) mebli drewnianych, mebli metalowych oraz siedzisk dla KWP w Katowicach oraz jednostek garnizonu śląskiego Policji

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego zawarcia umowy ramowej. Postępowanie prowadzone pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl

Metryczka

Data publikacji : 04.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Wolska-Szkliniarz
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Wolska-Szkliniarz Zespół Zamówień Publicznych
do góry