Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-76-18/2019 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla KP Wojkowice, KP Łodygowice, KP Miedźna, PP Milówka, PP Istebna, CBŚP w Katowicach, LK w Katowicach

Przetarg nieograniczony na stronie: https://slaska-policja.eb2b.com.pl

Metryczka

Data publikacji : 05.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Wolska-Szkliniarz
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Wolska-Szkliniarz Zespół Zamówień Publicznych
do góry