Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-506/2018 „Świadczenie usług wyżywienia funkcjonariuszy śląskiej Policji oraz sił wsparcia, skierowanych do realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem porządku i  bezpieczeństwa publicznego w czasie trwania 24 sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP 24) wraz z 14 sesją Spotkania Protokołu z Kioto (CMP 14)

- Postępowanie nr 3

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 26.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Ziółkowska Zespół Zamówień Publicznych
do góry