Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-316/2018 Świadczenie usług zakwaterowania oraz wyżywienia funkcjonariuszy Policji, skierowanych do realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem porządku i bezpieczeństwa publicznego w czasie trwania 24 sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP 24) wraz z 14 sesją Spotkania Protokołu z Kioto (CMP 14)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie Rozdziału 4 Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. (z późniejszymi zmianami) o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 20.09.2018
Data modyfikacji : 27.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Ziółkowska Zespół Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Edyta Ziółkowska
do góry