Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-272/2018 Wykonanie modernizacji części pomieszczeń oraz infrastruktury będącej w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach na potrzeby realizacji przez Wojewodę Śląskiego zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych

Przetarg nieograniczony Zamawiający: ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH 40-032 Katowice ul. Jagiellońska 25, który powierzył przeprowadzenie postępowania Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach

    

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 17.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba udostępniająca informację:
Beata Broniszewska Zespół Zamówień Publicznych
do góry