Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-120, 185-12, 50/2018 Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych KMP/KPP oraz Policyjnej Izbie Dziecka w Bielsku – Białej

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 21.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Ziółkowska Zespół Zamówień Publicznych
do góry