Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-1-12/2018 Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych

postepowanie o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w Rozdziale 6 ustawy PZP "Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi"

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 01.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Ziółkowska
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Ziółkowska Zespół Zamówień Publicznych
do góry