Katalog zamówień publicznych

ZP-2310-115-181,182/2007 Wykonanie termorenowacji budynków Komisariatu Policji II przy ul. Iłłakowiczówny 2 i Komisariatu IV przy ul. Policyjnej 7 w Katowicach.

  

Metryczka

Data publikacji : 01.08.2007
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Świerkowicz
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Majchrzak Zespół Zamówień Publicznych
do góry