Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-55-21/2015 Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku Komendy Miejskiej w Chorzowie przy ul. Legnickiej 1

Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną

Załączniki do strony

Metryczka

Data publikacji 10.03.2015
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Kociołkowski
Osoba udostępniająca informację:
Michał Kociołkowski Zespół Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
do góry