Katalog zamówień publicznych

ZP-6/12 Wywóz nieczystości stałych – niesegregowanych z komisariatu Policji w Knurowie dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.

Metryczka

Data publikacji : 16.03.2012
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP Gliwice-Renata Komisarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Korzec Zespół Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Korzec
do góry