Struktura organizacyjna - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Schemat graficzny przedstawiający organizację Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Przedstawione informacje są zamieszczone w wersji tekstowej na tej podstronie

W skład Komendy wchodzą:

 

1) kierownictwo:

a) Komendant,
b) I Zastępca Komendanta,
c) Zastępcy Komendanta;

 

2) komórki służby kryminalnej:

a) Wydział Kryminalny,
b) Wydział Techniki Operacyjnej,
c) Wydział Wywiadu Kryminalnego,
d) Laboratorium Kryminalistyczne,
e) Wydział do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców,
f) Wydział do Walki z Korupcją,
g) Wydział do Walki z Cyberprzestępczością,
h) Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową,
i) Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą;

 

3) komórki służby prewencyjnej:

a) Wydział Prewencji,
b) Sztab Policji,
c) Wydział Ruchu Drogowego,
d) Wydział Konwojowy i Policji Sądowej,
e) Wydział Postępowań Administracyjnych;

 

4) komórki służby wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym:

a) Wydział Kontroli,
b) Wydział Kadr,
c) Wydział Doboru i Szkolenia,
d) Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji,
e) Wydział Psychologów,
f) Wydział Finansów,
g) Wydział Zaopatrzenia,
h) Wydział Transportu,
i) Wydział Inwestycji i Remontów,
j) Wydział Teleinformatyki,
k) Wydział Bezpieczeństwa Informacji,
l) Zespół Prasowy,
m) Zespół do spraw Inwentaryzacji,
n) Zespół Zamówień Publicznych,
o) Zespół Ochrony Pracy,
p) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Ochrony Praw Człowieka,
r) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego.

 

Schemat organizacyjny Komendy określono w załączniku do regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z dnia 12 lipca 2017 r.

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 08.09.2017
Data publikacji : 09.03.2007
Data modyfikacji : 24.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Stanisław Grabowski
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojski
do góry