Struktura organizacyjna - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

 

Ogólny stan etatowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wynosi na dzień 1 czerwca 2017 r.:

- 1340 stanowiska policyjne,

- 420 stanowisk pracowniczych korpusu służby cywilnej,

- 297 stanowisk pracowniczych nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;


 

stan etatowy Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach:

- 55 stanowiska policyjne,

- 3 stanowiska pracownicze nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń.

 

 

 


WYKAZ STANOWISK POLICYJNYCH WYSTĘPUJĄCYCH W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH
 
Nazwa stanowiska Stopień etatowy

Grupa uposażenia
zasadniczego

Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor 14a
I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektor 13a
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektor 13a
Główny ksiegowy - naczelnik wydziału młodszy inspektor 12
Zastępca głównego księgowego - naczelnika wydziału młodszy inspektor 11
Radca Prawny młodszy inspektor 11
Radca młodszy inspektor 11
Naczelnik wydziału, inspektoratu, laboratorium młodszy inspektor 11
Rzecznik prasowy podinspektor 10
Zastępca naczelnika wydziału, laboratorium podinspektor 10
Komendant komisariatu Policji podinspektor 9
Ekspert podinspektor 9
Dyżurny podinspektor 9
Kierownik Sekcji podinspektor 9
Kierownik izby dziecka podinspektor 7
Kapelmistrz podinspektor 8
Kierownik referatu nadkomisarz 7
Zastępca dyżurnego nadkomisarz 7
Specjalista nadkomisarz 6
Kierownik ogniwa aspirant sztabowy 6
Dyżurny aspirant sztabowy 6
Asystent aspirant sztabowy 5
Detektyw aspirant sztabowy 5
Instruktor aspirant sztabowy 5
Kontroler ruchu drogowego aspirant sztabowy 4
Referent sierżant sztabowy 3
Policjant starszy sierżant 2

 

WYKAZ STANOWISK PRACOWNICZYCH KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ
WYSTĘPUJĄCYCH W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH


Nazwa stanowiska
 
Audytor wewnętrzny
Zastępca głównego księgowego
Zastępca naczelnika wydziału
Radca Prawny
Główny specjalista
Starszy specjalista
Kierownik kancelarii tajnej
Psycholog
Specjalista
Starszy inspektor
Inspektor
Starszy referent
Księgowy

 


WYKAZ STANOWISK PRACOWNICZYCH NIEOBJĘTYCH MNOŻNIKOWYM SYSTEMEM WYNAGRODZEŃ
WYSTĘPUJĄCYCH W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH

 
Nazwa stanowiska
Kategoria zaszeregowania
 
Mechanik elektronik XI-XIII
Sekretarka IX-XIII
Starszy mistrz XI-XII
Starszy technik X-XII
Kierowca autobusu X-XI
Kierownik obiektu X-XI
Starszy kontroler techniczny X-XI
Starszy dyspozytor X-XI
Technik IX-XI
Mistrz IX-XI
Elektromechanik IX-XI
Ślusarz-tokarz IX-XI
Diagnosta samochodowy IX-XI
Elektryk samochodowy IX-XI
Kierowca samochodu specjalnego IX-XI
Blacharz samochodowy IX-XI
Lakiernik samochodowy IX-XI
Dyspozytor IX-X
Mechanik-rusznikarz IX-X
Mechanik maszyn biurowych IX-X
Malarz-murarz IX-X
Monter-kons. urz. i sieci wod.-kan. c.o. i gaz. IX-X
Kierownik magazynu IX-X
Mechanik samochodowy IX-X
Kierowca samochodu ciężarowego IX-X
Kierowca samochodu dostawczego IX-X
Kserografista IX-X
Sekretarka - maszynistka IX-X
Zaopatrzeniowiec VIII-XI
Konserwator VIII-IX
Starszy magazynier VIII-IX
Ślusarz-spawacz VIII-IX
Elektryk VIII-IX
Stolarz VIII-IX
Tapicer VIII-IX
Gospodarz obiektu VII-VIII
Starsza telefonistka VII-VIII
Magazynier VII-VIII
Kierowca samochodu osobowego VII-VIII
Archiwista VII-VIII
Recepcjonista VII-VIII
Robotnik magazynowy VI-VIII
Robotnik transportowy VI-VIII
Ekspedytor poczty VI-VIII
Operator urządzeń powielających VI-VIII
Robotnik gospodarczy V-VII
Pracownik obsługi gospodarczej V-VI
Portier IV-V
Dozorca IV-V
Sprzątaczka III-IV

 

 

Metryczka

Data publikacji 09.03.2007
Data modyfikacji 23.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Stanisław Grabowski
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojski
do góry