Majątek - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej


PODSTAWOWE ŚRODKI TRWAŁE WG WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ NA DZIEŃ 31-12-2016 R.

STANOWIĄCYCH MAJĄTEK KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH
 

NR GRUPY

NAZWA GRUPY

WARTOŚĆ

0

Grunty

47 359 820,50

1

Budynki i lokale

389 046 927,71

2

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

51 610 494,48

3

Kotły i maszyny energetyczne

3 387 735,27

4

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

71 893 129,51

5

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

258 012,05

6

Urządzenia techniczne

58 939 404,48

7

Środki transportu

183 019 004,00

8

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

21 341 328,89

RAZEM

826 855 856,89


 

Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)

95 542 845,92

Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo

6 999 581,39

 

 

WYKAZ OBIEKTÓW BĘDĄCYCH W TRWAŁYM ZARZĄDZIE
ORAZ W POSIADANIU ZALEŻNYM - KWP/KMP/KPP

 

Komenda Wojewódzka Policji

 

 

 

Katowice ul. Lompy 19

trwały zarząd

 

 

Katowice ul. Kilińskiego 25/27

trwały zarząd

 

 

Katowice ul. Francuska – grunt - parking

PZ - dzierżawa

 

 

Komenda Wojewódzka Policji - budynki mieszkalny /część lokali/

 

 

 

Mysłowice ul. Chopina 40-52

trwały zarząd

 

 

Komenda Wojewódzka Policji

 

 

 

Katowice, ul. Kościuszki 111

PZ - inne

 

 

Oddział Prewencji Policji

 

 

 

Katowice ul. Koszarowa 17

trwały zarząd

 

 

Katowice ul. Raciborska - grunt

trwały zarząd

 

 

Samodzielny Pododdział Prewencji

 

 

 

Bielsko – Biała

ul. Zwierzyniecka 9

trwały zarząd

 

 

Samodzielny Pododdział Prewencji

 

 

 

Częstochowa ul. Legionów 24/30

trwały zarząd

 

 

Policyjna Izba Dziecka

 

 

 

Bielsko - Biała ul. Długa 12

trwały zarząd

 

 

Policyjna Izba Dziecka

 

 

 

Katowice ul. Tysiąclecia 88d

trwały zarząd

 

 

Komenda Powiatowa Policji w Będzinie

 

 

 

Będzin ul. Bema 1

trwały zarząd

 

 

Komisariat Policji

 

 

 

Sławków ul. PCK 3

PZ - użyczenie

 

 

Komisariat Policji

 

 

 

Czeladź ul. Staszica 5

trwały zarząd

 

 

Komisariat Policji

 

 

 

Siewierz ul. Kopernika 33

trwały zarząd

 

 

Komisariat Policji

 

 

 

Wojkowice ul. Sobieskiego 125

PZ - najem

 

 

Komenda Miejska Policji w Bielsku - Białej

 

 

 

Bielsko - Biała ul. Rychlińskiego 17

PZ - użyczenie

 

 

Bielsko-Biała ul. Wapienna/ ul.Piekarska (grunt)

trwały zarząd

grunt pod nową siedzibę KMP

I.

Komisariat Policji

 

 

 

Bielsko - Biała KP I ul. Składowa 2

trwały zarząd

 

II.

Komisariat Policji

 

 

 

Bielsko - Biała KP II ul. Kamińskiego 8

trwały zarząd

 

III.

Komisariat Policji

 

 

 

Bielsko-Biała KP III ul.Traugutta 2 c

trwały zarząd

 

IV.

Komisariat Policji

 

 

 

Bielsko - Biała KP IV

ul. Komorowicka 235

trwały zarząd

 

 

Komisariat Policji

 

 

 

Jasienica 1401

trwały zarząd

 

 

Komisariat Policji

 

 

 

Czechowice-Dziedzice ul. Mickiewicza 1

trwały zarząd

 

 

Komisariat Policji

 

 

 

Kobiernice ul. Żywiecka 6

trwały zarząd

 

 

Komisariat Policji

 

 

 

Szczyrk ul. Graniczna 1

PZ - najem

 

 

Szczyrk ul. Myśliwska

trwały zarząd

grunt pod nową siedzibę KP

 

Wilkowice ul. Parkowa

PZ - użyczenie

grunt pod nową siedzibę PP

 

Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

 

 

 

Bieruń ul. Turystyczna 1

PZ - użyczenie

 

 

Komenda Miejska Policji w Bytomiu

 

 

 

Bytom ul. Powst. Warszawskich 72-74

trwały zarząd

 

I.

Komisariat Policji

 

 

 

Bytom ul. Stolarzowicka 35

PZ - użyczenie

 

II.

Komisariat Policji

 

 

 

Bytom KP II ul. Chrzanowskiego 1a

trwały zarząd

 

III.

Komisariat Policji

 

 

 

Bytom KP III ul. Dr Rostka 14

trwały zarząd

 

IV.

Komisariat Policji

 

 

 

Bytom KP IV ul. Zabrzańska 91

trwały zarząd

 

V.

Komisariat Policji

 

 

 

Bytom pl. Żeromskiego 8

PZ - użyczenie

 

 

Komenda Miejska Policji w Chorzowie

 

 

 

Chorzów ul. Legnicka 1

trwały zarząd

 

I.

Komisariat Policji

 

 

 

Chorzów KP I ul. Batorego 19

trwały zarząd

 

II.

Komisariat Policji

 

 

 

Chorzów KP ul. Moniuszki 11

trwały zarząd

 

 

Zespół Konny KMP Chorzów

 

 

 

Chorzów ul. Siemianowicka 103

trwały zarząd

 

 

Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

 

 

 

Cieszyn ul. Wojska Polskiego 2

trwały zarząd

 

 

Pogwizdów ul. Cieszyńska 76

trwały zarząd

 

 

Komisariat Policji

 

 

 

Skoczów, ul. Rzeczna 7a

trwały zarząd

 

 

Komisariat Policji

 

 

 

Strumień ul. Ks. Londzina 17

trwały zarząd

 

 

Komisariat Policji

 

 

 

Wisła ul. 1 Maja 44 a

trwały zarząd

 

 

Komisariat Policji

 

 

 

Ustroń ul. 3 Maja 21

trwały zarząd

 

 

Komisariat Policji

 

 

 

Zebrzydowice ul. Dworcowa 11

PZ - najem

 

 

Komenda Miejska Policji w Częstochowie

 

 

 

Częstochowa ul. Popiełuszki 5

trwały zarząd

 

 

Częstochowa ul. Popiełuszki 5 (SOT)

trwały zarząd

 

I.

Komisariat Policji

 

 

 

Częstochowa ul. Popiełuszki 5 w bud. KMP

trwały zarząd

 

II.

Komisariat Policji

 

 

 

Częstochowa KP II ul. Bór 14

trwały zarząd

 

III.

Komisariat Policji

 

 

 

Częstochowa KP III ul. Kiedrzyńska 98

trwały zarząd

 

IV 

Komisariat Policji

 

 

 

Częstochowa, ul. Kopernika 38

trwały zarząd

 

V.

Komisariat Policji

 

 

 

Częstochowa ul. Czecha 15

PZ - użyczenie

 

VI.

Komisariat Policji

 

 

 

Częstochowa ul. Łukasińskiego 26

PZ - użyczenie

 

 

ul. Łukasińskiego (budynek garażowy)

trwały zarząd

 

 

Inne

 

 

 

Częstochowa ul. Mstowska 46

PZ - najem

 

 

Komisariat Policji

 

 

 

Blachownia ul. 1 Maja 101

trwały zarząd

 

 

Komisariat Policji

 

 

 

Kłomnice ul. Częstochowska 34

trwały zarząd

 

 

Komisariat Policji

 

 

 

Koniecpol ul. Działkowa 2

trwały zarząd

 

 

Komisariat Policji

 

 

 

Poczesna ul. Bankowa 5

trwały zarząd

 

 

Komisariat Policji

 

 

 

Olsztyn, Pl. Piłsudskiego 8

PZ - użyczenie

 

 

Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej

 

 

 

Dąbrowa G. Aleja Piłsudskiego 11

trwały zarząd

 

 

Dąbrowa G. Aleja Piłsudskiego 11 – grunt - parking

PZ - użyczenie

 

 

Komisariat Policji

 

 

 

Dąbrowa G. KP II Al.Zwycięstwa 7

trwały zarząd

 

 

Komenda Miejska Policji w Gliwicach

 

 

 

Gliwice ul. Powst. Warszawy 8-12

trwały zarząd

 

I.

Komisariat Policji

 

 

 

Gliwice KP I ul. Kościelna 2

trwały zarząd

 

 

Gliwice ul. Plebańska 18 - grunt - parking

PZ - dzierżawa

 

II.

Komisariat Policji

 

 

 

Gliwice ul. Warszawska 35c

PZ - użyczenie

 

III.

Komisariat Policji

 

 

 

Gliwice KP III ul. Akademicka 14

trwały zarząd

 

 

Gliwice ul. Pszczyńska - grunt

trwały zarząd

 

IV.

Komisariat Policji

 

 

 

Gliwice ul.Strzelców Bytomskich 22

PZ - najem

 

V.

Komisariat Policji

 

 

 

Gliwice ul. Wawelska 2

PZ - użyczenie

 

 

Komisariat Policji

 

 

 

Pyskowice ul. Wyszyńskiego 24 a

trwały zarząd

 

 

Komisariat Policji

 

 

 

Knurów ul. Dworcowa 1

trwały zarząd

 

 

Pławniowice Nad Zalewem

PZ - najem

 

 

Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu Zdrój

 

 

 

Jastrzębie Zdrój ul. Śląska 12

trwały zarząd

 

 

Rewir Dzielnicowych

 

 

 

Jastrzębie Zd. ul. Dworcowa 17a Sek. Prewencji

PZ - najem

Aktualnie w reorganizacji

 

Komenda Miejska Policji w Jaworznie

 

 

 

Jaworzno ul. Narutowicza 1

trwały zarząd

 

 

Wodny Posterunek Policji

 

 

 

Jaworzno - Zalew Sosina dz. nr 9

trwały zarząd

 

 

Komenda Miejska Policji w Katowicach

 

 

 

Katowice ul. Lompy 19 w bud. KWP

trwały zarząd

 

 

Katowice ul. Francuska –

grunt - parking

PZ - dzierżawa

 

 

Katowice ul. Kilińskiego 9

Trwały zarząd

Adaptacja na nową siedzibę

I.

Komisariat Policji

 

 

 

Katowice KP I ul. Żwirki i Wigury 28

trwały zarząd

 

II.

Komisariat Policji

 

 

 

Katowice KP II ul. Iłłakowiczówny 2

trwały zarząd

 

III.

Komisariat Policji

 

 

 

Katowice KP III ul. Książęca 20

trwały zarząd

 

IV.

Komisariat Policji

 

 

 

Katowice KP IV ul. Policyjna 7

trwały zarząd

 

V.

Komisariat Policji

 

 

 

Katowice KP V ul. Lwowska 7

PZ - użyczenie

 

VI.

Komisariat Policji

 

 

 

Katowice ul. Stawowa 8

PZ - użyczenie

 

VII.

Komisariat Policji

 

 

 

Katowice ul. Tysiąclecia 5

PZ - użyczenie

 

 

Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku

 

 

 

Kłobuck ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 5

trwały zarząd

 

 

Komisariat Policji

 

 

 

Wręczyca Wielka ul. Śląska 27

trwały zarząd

 

 

Komisariat Policji

 

 

 

Krzepice ul. Mickiewicza 34

trwały zarząd

 

 

Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

 

 

 

Lubliniec ul. Oświęcimska 6

trwały zarząd

 

 

Komisariat Policji

 

 

 

Woźniki ul. Ogrodowa 1

trwały zarząd

 

 

Posterunek Policji

 

 

 

Koszęcin ul. Sienkiewicza 1

PZ - użyczenie

 

 

Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

 

 

 

Mikołów ul. Rymera 1

trwały zarząd

 

 

Komisariat Policji

 

 

 

Łaziska Górne ul. Dworcowa 3

trwały zarząd

 

 

Komisariat Policji

 

 

 

Orzesze ul. Matejki 1

trwały zarząd

 

 

Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

 

 

 

Mysłowice ul. Starokościelna 2

trwały zarząd

 

 

Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie

 

 

 

Myszków ul. Kościuszki 105

trwały zarząd

 

 

Komisariat Policji

 

 

 

Koziegłowy ul. Zamkowa 14

trwały zarząd

 

 

Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich

 

 

 

Piekary Śl. ul. Kalwaryjska 62

trwały zarząd

 

 

Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

 

 

 

Pszczyna ul. Bogedaina 18

trwały zarząd

 

 

Komisariat Policji

 

 

 

Pawłowice ul. Miarki 1

trwały zarząd

 

 

Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu

 

 

 

Racibórz ul. Bosacka 42,44,46

trwały zarząd

 

 

Komisariat Policji

 

 

 

Krzyżanowice ul. Tworkowska 10

trwały zarząd

 

 

Komisariat Policji

 

 

 

Kuźnia Raciborska ul.Powstańców Śl. 7

trwały zarząd

 

 

Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej

 

 

 

Ruda Śl. Ul. Hallera 9

trwały zarząd

 

I.

Komisariat Policji

 

 

 

Ruda Śl. Ul. Mickiewicza 2

trwały zarząd

 

 

Ruda Śl. ul. Mickiewicza 2 - grunt - parking

PZ - użyczenie

 

II.

Komisariat Policji

 

 

 

Ruda Śl. KP II ul. Pocztowa 3

trwały zarząd

 

 

Ruda Śl. KP II ul. Pocztowa - grunt

PZ - użyczenie

 

III.

Komisariat Policji

 

 

 

Ruda Śl. ul. Solna 4

PZ - najem

 

IV.

Komisariat Policji

 

 

 

Ruda Śl. KP IV ul. Różyckiego 32

trwały zarząd

 

V.

Komisariat Policji

 

 

 

Ruda Śl. KP V ul. Solidarności 2

trwały zarząd

 

 

Komenda Miejska Policji w Rybniku

 

 

 

Rybnik ul. Plac Armii Krajowej 5

trwały zarząd

 

 

Komisariat Policji

 

 

 

Rybnik-Boguszowice Os. Południe 37a

PZ - najem

 

 

Komisariat Policji

 

 

 

Czerwionka - Leszczyny ul. 3 Maja 40

trwały zarząd

 

 

Komisariat Policji

 

 

 

Gaszowice ul. Rydułtowska 2

trwały zarząd

 

 

Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich

 

 

 

Siemianowice Śl. ul. Jana Pawła II 16

trwały zarząd

 

 

Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

 

 

 

Sosnowiec ul. Piłsudskiego 2

PZ - najem

 

 

Sosnowiec ul. Piłsudskiego 2 (budynek aresztowy)

trwały zarząd

 

 

Sosnowiec ul. Janowskiego (grunt)

trwały zarząd

grunt pod nową siedzibę KMP

I.

Komisariat Policji

 

 

 

Sosnowiec KP I ul. Piłsudskiego 32

trwały zarząd

 

II.

Komisariat Policji

 

 

 

Sosnowiec KP II ul. Żeromskiego 1

trwały zarząd

 

III.

Komisariat Policji

 

 

 

Sosnowiec KP III ul. Hubala Dobrzańskiego 99

trwały zarząd

 

IV.

Komisariat Policji

 

 

 

Sosnowiec KP IV ul.Wojska Polskiego 34

trwały zarząd

 

 

Sosnowiec KP IV ul.Wojska Polskiego 30 - grunt

PZ - dzierżawa

 

V.

Komisariat Policji

 

 

 

Sosnowiec KP V ul.Kościuszkowców 4

trwały zarząd

 

 

Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach

 

 

 

Świętochłowice ul. Wojska Polskiego 16 c

trwały zarząd

 

 

Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach

 

 

 

Tarnowskie Góry ul. Bytomska 6

trwały zarząd

 

 

Komisariat Policji

 

 

 

Kamieniec-Zbrosławice ul. Tarnogórska 37 a

trwały zarząd

 

 

Komisariat Policji

 

 

 

Pyrzowice ul. Wolności 90

PZ - najem

 

 

Komisariat Policji

 

 

 

Tworóg ul. Zamkowa 16

PZ - użyczenie

 

 

Tworóg ul. Lubliniecka - grunt

trwały zarząd

 

 

Komisariat Policji

 

 

 

Kalety ul. Żwirki i Wigury 2

PZ - użyczenie

 

 

Komisariat Policji

 

 

 

Radzionków ul. Męczenników Oświęcimia 43

PZ - użyczenie

 

 

Komenda Miejska Policji w Tychach

 

 

 

Tychy Al. Bielska 46

trwały zarząd

 

 

Tychy ul. Bema - grunt

PZ - dzierża

 

 

Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim

 

 

 

Wodzisław Śl. ul.Kokoszycka 180b

trwały zarząd

 

 

Komisariat Policji

 

 

 

Rydułtowy ul. Raciborska 371

trwały zarząd

 

 

Komisariat Policji

 

 

 

Radlin ul. Mariacka 93

PZ - najem

 

 

Komisariat Policji

 

 

 

Pszów ul. Paderewskiego 33

trwały zarząd

 

 

Komisariat Policji

 

 

 

Gorzyce z/s Rogów ul.Czyżowicka 4

trwały zarząd

 

 

Komenda Miejska Policji w Zabrzu

 

 

 

Zabrze ul. 1 Maja 8-10

trwały zarząd

 

I.

Komisariat Policji

 

 

 

Zabrze KP I ul. 3 Maja 53

trwały zarząd

 

II.

Komisariat Policji

 

 

 

Zabrze KP II ul. Trocera 36

trwały zarząd

 

III.

Komisariat Policji

 

 

 

Zabrze KP III ul. Wolności 438

trwały zarząd

 

 

Zabrze ul. Wolności 438 (garaże)

PZ - najem

 

IV.

Komisariat Policji

 

 

 

Zabrze KP IV ul. Tarnopolska 73

trwały zarząd

 

V.

Komisariat Policji

 

 

 

Zabrze KP V ul. Krakowska 11

trwały zarząd

 

 

Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

 

 

 

Zawiercie ul. Kasprowicza 9

trwały zarząd

 

 

Komisariat Policji

 

 

 

Ogrodzieniec Plac Wolności 26

trwały zarząd

 

 

Komisariat Policji

 

 

 

Łazy ul. Traugutta 15

trwały zarząd

 

 

Komisariat Policji

 

 

 

Szczekociny ul. Parkowa 4

trwały zarząd

 

 

Posterunek Policji

 

 

 

Komenda Miejska Policji w Żorach

 

 

 

Żory ul. Wodzisławska 3

trwały zarząd

 

 

Komenda Powiatowa Policji w Żywcu

 

 

 

Żywiec Al. Piłsudskiego 52

trwały zarząd

 

 

Komisariat Policji

 

 

 

Gilowice z/s w Żywcu Al.Piłsudskiego 52

trwały zarząd

 

 

Komisariat Policji

 

 

 

Rajcza ul. Górska 3

trwały zarząd

 

 

Inne

 

 

 

Milówka ul. J. Kazimierza 120

trwały zarząd

Aktualnie w reorganizacji

 

Komisariat Policji

 

 

 

Jeleśnia ul. J.Kazimierza 79

trwały zarząd

 

 

Komisariat Policji

 

 

 

Łodygowice ul. Piłsudskiego 45

trwały zarząd

 

 

Zarzecze ul. Beskidzka 80 KP Łodygowice

PZ - najem

4 m-ce w sezonie letnim

 

Komisariat Policji

 

 

 

Węgierska Górka ul. Zielona 43d

PZ - najem

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 12.03.2007
Data modyfikacji 31.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Rudka-Gandyk, Małgorzata Nowak
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojski
do góry