Katalog zamówień publicznych

WTI-051-1/2022 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz telefonu komórkowego dla zapewnienia prawidłowej obsługi WUF 11 przez Zespół Prasowy KWP

Zamówienie zostanie zrealizowane na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022 (Dz.U. 2021 poz. 1460). Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej: https://slaska-policja.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/337717/zakup-i-dostawa-sprzetu-komputerowego-oraz-telefonu-komorkowego-dla-zapewnienia-prawidlowej-obslugi-wuf-11-przez-zespol-prasowy-kwp

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 11.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Ziółkowska Zespół Zamówień Publicznych
do góry