Katalog zamówień publicznych

WTI-056/2022 - Zakup i dostawa stacji retransmisyjnych dla KWP w Katowicach

Zamówienie zostanie zrealizowane na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022 (Dz.U. 2021 poz. 1460). Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej: https://slaska-policja.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/336756/zakup-i-dostawa-stacji-retransmisyjnych-dla-kwp-w-katowicach

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 08.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Łukasz Wrocławski
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Ziółkowska Zespół Zamówień Publicznych
do góry