Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-529-61/2020 Wykonanie usługi szkoleniowej: Szkolenia dla osób wykonujących między innymi zadania rozpoznania minersko-pirotechnicznego w ramach projektu pt.: „Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E na terenie obiektów IK” współfinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Szkolenie dla osób wykonujących między innymi zadania rozpoznania minersko-pirotechnicznego, podczas których występuje konieczność przeprowadzenia rozpoznania terenu lub obiektów w tym również w b

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów określonych w Dziale III Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wzorowanego na przetargu nieograniczonym.

  

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 29.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Broniszewska
Osoba udostępniająca informację:
Beata Broniszewska Zespół Zamówień Publicznych
do góry