Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-392-59/2020 Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego przeznaczonego do celów grzewczych dla jednostek terenowych Policji garnizonu śląskiego

Przetarg nieograniczony w podziale na 6 zadań prowadzony pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/228401/zakup-i-dostawa-oleju-opalowego-lekkiego-przeznaczonego-do-celow-grzewczych-dla-jednostek-terenowych-policji-garnizonu-slaskiego-1

Metryczka

Data publikacji : 22.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Nowakowska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Nowakowska Zespół Zamówień Publicznych
do góry