Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-415-58/2020 - Zakup wraz z dostawą (dostawy sukcesywne) i wniesieniem druków oraz formularzy policyjnych dla Wydziałów KWP w Katowicach oraz jednostek garnizonu śląskiego Policji.

Przetarg nieograniczony prowadzony pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl

Metryczka

Data publikacji : 18.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Drozdek Zespół Zamówień Publicznych
do góry