Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-409-64/2020 Wykonanie projektów dla modernizacji systemu monitoringu, kontroli dostępu, systemu alarmowego i przeciwpożarowego w KWP oraz jednostkach Policji garnizonu śląskiego szczebla KMP/KPP

Przetarg nieograniczony prowadzony pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl, https://slaska-policja.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/224765/wykonanie-projektow-dla-modernizacji-systemu-monitoringu-kontroli-dostepu-systemu-alarmowego-i-przeciwpozarowego-w-kwp-oraz-jednostkach-policji-garnizonu-slaskiego-szczebla-kmp-kpp

  

Metryczka

Data publikacji : 08.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Broniszewska
Osoba udostępniająca informację:
Beata Broniszewska Zespół Zamówień Publicznych
do góry