Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-433-62/2020 Sukcesywna dostawa wraz z wniesieniem papieru kserograficznego formatu A4 dla Wydziałów KWP w Katowicach, CBŚP, BSWP oraz jednostek garnizonu śląskiego Policji- umowa ramowa

Przetarg nieograniczony prowadzony pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/224550/sukcesywna-dostawa-wraz-z-wniesieniem-papieru-kserograficznego-formatu-a4-dla-wydzialow-kwp-w-katowicach-cbsp-bswp-oraz-jednostek-garnizonu-slaskiego-policji-umowa-ramowa

Metryczka

Data publikacji : 08.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Nowakowska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Nowakowska Zespół Zamówień Publicznych
do góry