Katalog zamówień publicznych

ZP-2380- 390-54/2020 „Zakup wraz z dostawą i wniesieniem papieru toaletowego oraz ręczników papierowych dla Wydziałów KWP w Katowicach oraz jednostek garnizonu śląskiego Policji, CBŚP, BSWP”

Przetarg nieograniczony prowadzony pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl

Metryczka

Data publikacji : 23.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Drozdek Zespół Zamówień Publicznych
do góry