Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-254-44/2020 Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wzorowanego na przetargu nieograniczonym dostępne pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl

Metryczka

Data publikacji : 16.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Broniszewska
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Wolska-Szkliniarz Zespół Zamówień Publicznych
do góry