Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-310-26/2020 "Wykonanie modernizacji części pomieszczeń oraz infrastruktury będącej w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach na potrzeby realizacji przez Wojewodę Śląskiego zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych” - postępowanie nr 2

Przetarg nieograniczony prowadzony pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl

Metryczka

Data publikacji : 23.09.2020
Data modyfikacji : 29.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Ziółkowska
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Ziółkowska Zespół Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojski
do góry