Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-306,307/2020 „Naprawa dachów wraz z usunięciem skutków zawilgoceń na obiektach jednostek garnizonu śląskiego: Komisariatu II Policji w Rudzie Śląskiej i Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie.”

Przetarg nieograniczony w podziale na zadania prowadzony pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl

Metryczka

Data publikacji : 04.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Wolska-Szkliniarz
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Wolska-Szkliniarz Zespół Zamówień Publicznych
do góry