Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-238-42/2020 Usunięcie przyczyn i skutków zalewania pomieszczeń w Komendzie Powiatowej Policji w Kłobucku

Przetarg nieograniczony prowadzony pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/198211/usuniecie-przyczyn-i-skutkow-zalewania-pomieszczen-w-komendzie-powiatowej-policji-w-klobucku-1

Metryczka

Data publikacji : 05.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Nowakowska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Nowakowska Zespół Zamówień Publicznych
do góry