Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-251/2020 Naprawa dachów wraz z usunięciem skutków zawilgoceń na obiektach jednostek garnizonu śląskiego: Komisariatu I Policji w Katowicach, Komisariatu II Policji w Katowicach, Komisariatu III Policji w Katowicach, Komisariatu Policji w Czeladzi oraz remont pokrycia dachu (tarasu) wraz z wymianą sufitu podwieszonego nad ZZPP Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Przetarg nieograniczony prowadzony pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl

Metryczka

Data publikacji : 05.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Wolska-Szkliniarz
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Wolska-Szkliniarz Zespół Zamówień Publicznych
do góry