Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-233-45/2020 Remont łazienki na II piętrze w bloku „A” oraz remont łazienki siłowni w budynku „E” kompleksu Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Przetarg nieograniczony prowadzony pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/197746/remont-lazienki-na-ii-pietrze-w-bloku-a-oraz-remont-lazienki-silowni-w-budynku-e-kompleksu-komendy-wojewodzkiej-policji-w-katowicach

Metryczka

Data publikacji : 04.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Nowakowska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Nowakowska Zespół Zamówień Publicznych
do góry