Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-226-37/2020 Zakup wraz z dostawą (dostawy sukcesywne) i wniesieniem materiałów i artykułów biurowych dla Wydziałów WP w Katowicach oraz jednostek garnizonu śląskiego Policji

Przetarg nieograniczony prowadzony pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/197493/zakup-wraz-z-dostawa-dostawy-sukcesywne-i-wniesieniem-materialow-i-artykulow-biurowych-dla-wydzialow-wp-w-katowicach-oraz-jednostek-garnizonu-slaskiego-policji

Metryczka

Data publikacji : 04.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Nowakowska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Nowakowska Zespół Zamówień Publicznych
do góry