Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-168-30/2020 Świadczenie usług lekarskich na rzecz osób zatrzymanych /doprowadzonych przez Policję

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w podziale na 4 zadania.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 22.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mirella Ziobro-Woźny
Osoba udostępniająca informację:
Mirella Ziobro-Woźny Zespół Zamówień Publicznych
do góry