Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-146-29/2020 Wykonanie usług badań specjalistycznych na obecność w organizmie środków działających podobnie do alkoholu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wzorowanego na przetargu nieograniczonym. Postępowanie prowadzone pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/194234/wykonanie-uslug-badan-specjalistycznych-na-obecnosc-w-organizmie-srodkow-dzialajacych-podobnie-do-alkohol

  

Metryczka

Data publikacji : 14.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Broniszewska
Osoba udostępniająca informację:
Beata Broniszewska Zespół Zamówień Publicznych
do góry