Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-220-5/2020 Naprawa uszkodzonych silników we wszystkich pojazdach służbowych o DMC do 3,5t w całym garnizonie Policji województwa śląskiego- postępowanie nr 2

Przetarg nieograniczony prowadzony pod adresem https://slaska-policja.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/193491/naprawa-uszkodzonych-silnikow-we-wszystkich-pojazdach-sluzbowych-o-dmc-do-3-5t-w-calym-garnizonie-policji-wojewodztwa-slaskiego-postepowanie-nr-2

Metryczka

Data publikacji : 10.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Nowakowska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Nowakowska Zespół Zamówień Publicznych
do góry