Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-116/2020 KWP Katowice - modernizacja rozdzielni głównej w budynku E oraz w dwóch stacjach transformatorowych

Przetarg nieograniczony prowadzony pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/193363/kwp-katowice-modernizacja-rozdzielni-glownej-w-budynku-e-oraz-dwoch-stacji-transformatorowych

Metryczka

Data publikacji : 09.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Ziółkowska
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Ziółkowska Zespół Zamówień Publicznych
do góry