Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-204-28/2020 Sukcesywna dostawa wraz z wniesieniem papieru kserograficznego dla Wydziałów KWP w Katowicach oraz jednostek garnizonu śląskiego- umowa ramowa- postępowanie nr 2

Przetarg nieograniczony prowadzony pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/193318/sukcesywna-dostawa-wraz-z-wniesieniem-papieru-kserograficznego-dla-wydzialow-kwp-w-katowicach-oraz-jednostek-garnizonu-slaskiego-umowa-ramowa-postepowanie-nr-2

Metryczka

Data publikacji : 09.07.2020
Data modyfikacji : 09.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Nowakowska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Nowakowska Zespół Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Anna Nowakowska
do góry