Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-170-19/2020 Odbiór odpadów komunalnych z obiektów administrowanych przez KWP Katowice oraz jednostki miejskie i powiatowe garnizonu śląskiego. - postępowanie nr 2

Przetarg nieograniczony w podziale na 42 zadania prowadzony pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl

Metryczka

Data publikacji : 08.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Wolska-Szkliniarz
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Wolska-Szkliniarz Zespół Zamówień Publicznych
do góry