Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-160-2020 Zakup pojazdów osobowych oznakowanych z napędem hybrydowym

Projekt realizowany w oparciu o umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Katowicach. „Nowocześni, szybcy, ekologiczni – zakup samochodów z napędem hybrydowym dla potrzeb garnizonu śląskiej Policji. Etap IV” Przetarg nieograniczony prowadzony pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl

Metryczka

Data publikacji : 07.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Wolska-Szkliniarz Zespół Zamówień Publicznych
do góry