Katalog zamówień publicznych

ZP-2380-6-171/2020 Mycie zewnętrzne karoserii pojazdów służbowych jednostek Policji na terenie garnizonu śląskiego realizowane w formie bezgotówkowej- postępowanie nr 2

Przetarg nieograniczony prowadzony pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/189597/mycie-zewnetrzne-karoserii-pojazdow-sluzbowych-jednostek-policji-na-terenie-garnizonu-slaskiego-realizowane-w-formie-bezgotowkowej-postepowanie-nr-2

Metryczka

Data publikacji : 19.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Nowakowska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Nowakowska Zespół Zamówień Publicznych
do góry